........................ .....................

Błąd policjanta przy wypisywaniu mandatu .